abr

Wat kunnen we doen om antibioticaresistentie tegen te gaan?

Binnen zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen is het risico op het ontstaan en verspreiden van resistentie bacteriën hoger. Veel mensen krijgen er namelijk antibiotica voorgeschreven. En door de verzorging kunnen bacteriën zich ook gemakkelijk verspreiden. Om die reden gelden er strenge regels voor het gebruik van antibiotica en een goede hygiëne bij de verzorging.

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid – en daarvan zijn er meestal veel in ziekenhuizen en verpleeghuizen – kan een infectie met een resistente bacterie ernstige gevolgen hebben. De overheid en de zorgsector stellen zich de komende jaren extra doelen om antibioticaresistentie verder tegen te gaan. En er zijn ook richtlijnen opgesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in opleiding controleert of deze richtlijnen ook worden nageleefd.

Richtlijnen

De volgende richtlijnen gelden in de zorg:

  • Antibiotica mogen alleen worden voorgeschreven door een arts.
  • Artsen moeten richtlijnen volgen bij het voorschrijven van antibiotica.
  • Personeel in een zorginstelling gebruikt strikte richtlijnen voor hygiëne. Dat voorkomt dat (resistente) bacteriën van de ene naar de andere patiënt of cliënt gaan.
  • Heeft een patiënt een infectie met een resistente bacterie in een ziekenhuis of verpleeghuis? Dan wordt hij apart verzorgd. Het verplegend personeel neemt strikte hygiënemaatregelen.

Goede hygiëne

Een goede persoonlijke hygiëne helpt verspreiding van (resistente) bacteriën voorkomen. Handhygiëne is echter het allerbelangrijkste. Dit betekent je handen reinigen op de juiste manier. En het juiste moment. Bekijk ook onze pagina’s met meer informatie over:

Onderstaande video’s benadrukken ook het belang van een goede hygiëne. Bacteriën kunnen zich namelijk razendsnel verspreiden.

Ben jij druk bezig om in jouw organisatie aan de slag te gaan met hygiëne? Bekijk dan ook eens onze leeromgeving hygiënisch werken of online toolbox. Je kunt met je organisatie ook een inspiratiedag in de regio bezoeken.

Aan de slag