abr

Wat is antibioticaresistentie?

Antibiotica zijn geneesmiddelen die worden gebruikt wanneer je een infectie hebt door een bacterie. Wanneer antibiotica te vaak worden gebruikt, kunnen bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden. Het geneesmiddel werkt dan niet meer; er is sprake van antibioticaresistentie.

Hoe ontstaat antibioticaresistentie?

Bacteriën die resistent zijn geworden voor antibiotica hebben zichzelf beschermd. Biologisch en evolutietechnisch gezien een logisch verschijnsel: de overleving van de sterkste.

Bij een infectie kunnen al vanaf het begin enkele resistente bacteriën aanwezig zijn. Door het gebruik van een antibioticum, krijgen ze de kans om zich te vermenigvuldigen. Bacteriën die namelijk wel gevoelig zijn voor antibiotica zijn bestreden. Dit betreft vaak ook bacteriën die van nature aanwezig zijn in het lichaam

Daarnaast kunnen bacteriën geleidelijk resistent worden. Dit gebeurt vooral bij herhaaldelijk of langdurig gebruik van hetzelfde type antibioticum. Ook worden bacteriën resistent als iemand niet op de juiste tijdstippen het antibioticum inneemt.

Deze video van het RIVM laat duidelijk zien hoe antibioticaresistentie ontstaat:

Waarom is antibioticaresistentie een probleem?

Als antibiotica te vaak worden gebruikt en onzorgvuldig worden ingenomen, kunnen steeds meer bacteriesoorten de werking van antibiotica weerstaan. In het ergste geval zijn bacteriële infecties in de toekomst niet meer te behandelen. Een infectie die nu gemakkelijk te bestrijden is, kan dan tot ernstige ziekte leiden.

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. In Nederland doen we het gelukkig relatief goed. Het gebruik van antibiotica is hier in vergelijking met veel andere landen lager, omdat je antibiotica alleen kunt krijgen als een arts het voorschrijft. Toch vormt antibioticaresistentie ook hier in Nederland een bedreiging.

Wie loopt er risico?

Iedereen kan een infectie door resistente bacteriën oplopen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door opname in een verpleeghuis, een ziekenhuis in het buitenland, of door contact met (boerderij)dieren. Vaak gebeurt het zonder dat je het merkt. Is iemand besmet, dan is het belangrijk dat snel te weten en ervoor te zorgen dat deze resistente bacteriën zich niet verder verspreiden. Vooral voor kwetsbare mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zieken, kan dit problemen veroorzaken.

Kan een infectie met resistente bacteriën wel worden behandeld?

De meeste resistente bacteriën verdwijnen na verloop van tijd vanzelf weer uit het lichaam. Een infectie door resistente bacteriën moet (soms) wel behandeld worden. Die behandeling is ingewikkelder dan bij een ‘normale’ infectie. In het laboratorium moet een arts laten onderzoeken welke antibiotica nog wel effectief zijn. Soms zijn er zelfs meerdere behandelingen nodig.

Lees meer over antibioticaresistentie op de website van het RIVM.

Aan de slag