X
Vragen?
Heb jij een vraag over hygiënisch werken of het opstarten van een ABR-traject? Stel je vraag direct aan een adviseur.
Stel je vraag
abr

Schoon verzorgen = veilige én betaalbare zorg

Bestuurder
aan de slag

Als bestuurder in het verpleeghuis heb je te maken met een kwetsbare populatie en met familie die in- en uitloopt. En toch ben je verantwoordelijk voor een gezonde woon- en werkomgeving. Maak infectiepreventie dus net zo belangrijk als wonen en welzijn. Maak medewerkers bewust van hun eigen rol bij een goede hygiëne en verstandig voorschrijven van antibiotica.

Aan de slag met het programma

Het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ wil met de campagne ‘Goed verzorgen = schoon verzorgen’ de strijd tegen antibioticaresistentie intensiveren. Als bestuurder kun je jouw organisatie daarin meenemen. Het programma biedt verschillende vormen van ondersteuning voor zorgteams en -organisaties.

Waarom belangrijk?

Antibioticaresisentie (abr) is een wereldwijd probleem. Er sterven nu al jaarlijks meer dan 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Met name in verpleeghuizen bestaat een toegenomen risico op een infectie en besmetting met een (resistente) bacterie. ABR is daarmee niet alleen een gevaarlijk probleem, maar een uitbraak kost ook veel geld.
Nog niet overtuigd? Download de infographic of bekijk de vijf redenen om vandaag nog in actie te komen.

De verantwoordelijkheid van de bestuurder

Volgens de Inspectie (IGJ) is de bestuurder verantwoordelijk voor de randvoorwaarden voor hygiënisch werken. Van hulpmiddelen tot inrichtingseisen. Verder moet een bestuurder aan kunnen tonen dat hij op de hoogte is van wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie. Het inhuren van deskundigheid in de vorm van een deskundige infectiepreventie en een infectiecommissie is hier een voorbeeld van. De inspectie schrijft niet voor hoe, maar organisaties moeten kunnen laten zien waar zij hun informatie vandaan halen. De regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie kunnen hier een rol in spelen, net als andere vormen van een lerend netwerk.

Collega’s aan het woord

 • Eliane Thewessen, bestuurder AxionContinu
  AxionContinu streeft naar een combinatie van huiselijkheid en zorg(maatregelen) die genomen moeten worden om antibioticaresistentie tegen te gaan en overdracht van infectie te voorkomen. ‘Al die maatregelen maken dat het er soms erg medisch en klinisch uitziet. Maar ik ben ervan overtuigd dat de maatregelen niet in de weg zitten van de huiselijkheid,’ aldus Thewissen.
 • Frank van der Linden, bestuurder Zorggroep Tangenborgh 
  ‘Het belang van de aandacht voor infectiepreventie is groot’, zegt hij, ‘niet alleen in het verpleeghuis maar in de hele zorgketen. We moeten voorkomen dat besmettingen zich kunnen verspreiden, en er samen voor zorgen dat niet steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica. Dat is gewoon onderdeel van goede zorgverlening.’
 • Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding bij RIVM
  ‘Bewustwording creëren is het allerbelangrijkste. Je moet ook weten hoe jouw verpleeghuis er voor staat bij het voorkomen en verspreiden van resistente bacteriën.’
 • Peter Schroders, arts infectieziektenbestrijding bij GGD Noord- en Oost-Gelderland
  Investeren in een goed infectiepreventiebeleid is voor verpleeghuizen veel aantrekkelijker dan een uitbraak afwachten en vervolgens moeten bestrijden.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Resistentie Preventie? Volg ons dan op LinkedIn.

Aan de slag