X
Vragen?
Heb jij een vraag over hygiënisch werken of het opstarten van een ABR-traject? Stel je vraag direct aan een adviseur.
Stel je vraag

Disclaimer en privacy

De website Resistentiepreventie.nl hoort bij het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. ActiZ, het RIVM, V&VN, Verenso, VHIG en Vilans voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van VWS. De website wordt beheerd door Vilans.

Disclaimer

Vilans neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en actueel is. Fouten en verzuimen kunnen echter niet worden uitgesloten en de gebruiker van deze website dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Vilans heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie.

Het bekijken, downloaden en printen van de inhoud van deze website is toegestaan met inachtneming van de navolgende voorwaarden. De inhoud van de website mag alleen gebruikt worden voor informatiedoeleinden. De inhoud van de website mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website zelfstandig uit te geven en/of te distribueren, anders dan met de toestemming van Vilans

Privacybeleid

Vilans verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG.

Vragen

Heb je na het lezen van het privacybeleid nog vragen? Neem dan contact op met de Privacy Officer van Vilans via privacy@vilans.nl.

Gebruik van cookies

Resistentie Preventie maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Lees alles over het gebruik van cookies door Resistentie Preventie in ons cookiebeleid.

Over Vilans

Stichting Vilans is gevestigd in Utrecht aan de Catharijnesingel 47. Vilans is het Nederlandse kenniscentrum voor de langdurige zorg. Vilans onderzoekt, adviseert en deelt kennis over de langdurige zorg.