abr

Inspiratiebijeenkomst voor de gehandicaptensector

Noro-vrij de winter door

Antibioticaresistentie is een wereldwijd opkomend probleem. De risico’s voor verspreiding in ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn al goed in beeld, maar hoe zit dat in de gehandicaptensector?

Op deze bijeenkomst gaat GAIN in gesprek met medewerkers uit de gehandicaptenzorg om de risico’s in kaart te brengen.

VOOR WIE

  • verpleegkundigen en verzorgenden
  • activiteitenbegeleiders
  • kwaliteits- en beleidsmedewerkers
  • artsen
  • managers en bestuursleden
  • leden van de infectiecommissie
  • leden cliëntenraad

AANMELDEN

Aanmelden kan t/m 24 oktober via secretariaatGAIN@ggdgelderlandzuid.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Simone Krooshof, projectleider GAIN via 06 –  49 84  22 33.

ACCREDITATIE

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN.

PROGRAMMA

13.00 – 13.30 uur Inloop met koffie
13.30 – 14.00 uur Opening en introductie (film)
14.00 – 15.30 uur Workshops
15.30 – 16.00 uur Terugkoppeling
16.00 – 16.15 uur Afsluiting

Bekijk het volledige programma