abr

Inspiratiedag hygiënisch werken Zuidwest Nederland

Aan de slag

Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland.

Download de flyer voor de inspiratiedag Zuidwest Nederland:

VOOR WIE

Blijvend verbeteren van hygiënisch werken, vraagt om teamwork en regionale samenwerking. Daarom is deze bijeenkomst speciaal voor teams van organisaties uit het werkgebied van Zuidwest-Nederland.

Een team bestaat bij voorkeur uit:

 • een beleids- of kwaliteitsmedewerker
 • twee verzorgenden of medewerkers met aandachtsgebied hygiëne
 • een verpleegkundige
 • een specialist ouderengeneeskunde
 • een deskundige infectiepreventie
 • een teamleider of locatiemanager
 • een adviseur van de afdeling leren/ontwikkelen
 • een vrijwilligerscoördinator
 • een vertegenwoordiger van de cliëntenraad

Aanmelden

Meld je aan voor de inspiratiedag

VRAGEN OF HULP NODIG?

Neem contact op met:

ACCREDITATIE

 • Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten: 6 accreditatiepunten.
 • Deskundigen infectiepreventie: 2 accreditatiepunten vanuit de VHIG.
 • Specialist ouderengeneeskunde, huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten: 6 accreditatiepunten

PROGRAMMA

Tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ gaan we aan de slag met de waarom en hoe van antibioticaresistentie. Je werkt aan een plan van aanpak, deelt kennis met elkaar en raakt geïnspireerd door mooie voorbeelden uit de praktijk. Het programma bevat plenaire sessies, parallelsessies en sessies als team.

09.00 – 09.30 Inloop
09.30 – 10.00 Opening & introductie
10.00 – 11.00 Spel ‘Challenge de bacterie’
11.00 – 11.15 Koffiepauze
11.15 – 11.45 Teamsessie – Wat gaat goed? Wat kan beter?
11.45 – 12.15 Introductie hygiëne challenge
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Inspiratiesessies
14.00 – 14.30 De ‘Ren je Rot ABR Quiz’
14.30 – 14.45 Koffiepauze
14.45 – 16.00 Teamsessie – En nu doorpakken, concrete acties
16.00 – 17.00 Gezamenlijke dagafsluiting met borrel

Geïnteresseerd, maar niet werkzaam in regio Zuidwest Nederland?

Ook in andere regio’s bieden we verpleeghuisorganisaties de mogelijkheid om deel te nemen aan een inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’. De data van die inspiratiedagen maken we steeds bekend op deze website. Wil je zeker zijn van een plekje? Mail je interesse in deelname dan naar info@resistentiepreventie.nl onder vermelding van Regionale inspiratiedag en de betreffende regio.