abr

Veilig werken = hygiënisch werken

Kwaliteitsfunctionaris
aan de slag

Als kwaliteitsfunctionaris of teammanager besteed je veel aandacht aan veiligheid. Hygiëne is daar een belangrijk onderdeel van. Wat gaat er goed? En wat kan beter? Het begint vaak met de juiste kennis, maar ook de randvoorwaarden moeten op orde zijn. Ondersteun je collega’s daarom waar nodig en ga met elkaar in gesprek: wat hebben jullie nodig om goed en schoon te verzorgen?

Aan de slag met het programma

Het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ wil met de campagne ‘Goed verzorgen = schoon verzorgen’ de strijd tegen antibioticaresistentie intensiveren. Dat lukt alleen als we elkaar actief gaan helpen om hygiënischer te gaan werken. Jij kunt zorgteams helpen bij het maken van afspraken. Wat ga je doen of schoner te verzorgen? En wat heb je daarvoor nodig? Het programma biedt hierbij verschillende vormen van ondersteuning. Kom samen met je collega’s naar één van onze regionale inspiratiedagen of start met teams met de leeromgeving hygiënisch werken.

Ben je op zoek naar materialen om teamleden te inspireren. Kijk dan eens op de informatiepagina voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Waarom belangrijk?

Antibioticaresisentie (abr) is een wereldwijd probleem. Er sterven nu al jaarlijks meer dan 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Met name in verpleeghuizen bestaat een toegenomen risico op een infectie en besmetting met een (resistente) bacterie.

Nog niet overtuigd? Download de infographic of bekijk de vijf redenen om vandaag nog in actie te komen.

Voorbeelden uit de praktijk

Hieronder lees je de praktijkverhalen van medewerkers in het verpleeghuis. Dit zijn geen best practices, maar beschrijvingen die tot doel hebben inzicht te geven in de wijze waarop  op dit moment basishygiëne, infectiepreventie en aandacht voor antibioticaresistentie is georganiseerd.

 • Manuela Busschers: ‘handhygiëne is de basis en vraagt dus continu om aandacht’

  Medewerkers in de zorg zijn op de hoogte van het probleem van antibioticaresistentie, maar leggen niet automatisch de link met hun eigen hygiënisch handelen. Deskundige infectiepreventie Manuela Busschers zoekt steeds naar nieuwe manieren om dit onder de aandacht te brengen.
 • ‘Inspectiebezoek houdt je scherp, maar blijf wel kritisch op de terugkoppeling’

  Hygiëne, infectiepreventie en antibioticaresistentie krijgen bij Santé Partners de aandacht die ze verdienen. Ze zagen het bezoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dan ook met vertrouwen tegemoet. Welke waardevolle lessen hebben ze geleerd?
 • Goed voorbeeld: zo bereid je het verpleeghuis (niet) voor

  Stel je voor: je bent op vakantie in Griekenland en krijgt een ongeluk. Via een Grieks ziekenhuis, een Belgisch ziekenhuis en een Zeeuw ziekenhuis kom je 3 maanden later in een Zeeuws verpleeghuis. Mét een resistente bacterie. Dat vraagt om de juiste infectiepreventiemaatregelen. Maar dat blijkt minder makkelijk dan gedacht. William Wezenbeek, deskundige infectiepreventie bij GGD Zeeland, deelt zijn geleerde lessen.
 • ‘Het hygiënebeleid is er niet voor de inspectie, maar voor de bewoners’

  Binnen de Zorgboog is het antibioticagebruik laag. In de PG-woningen waarin Frank Hermans als hoofd zorgverpleging de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie coördineert, wordt zorgvuldig gewerkt. ‘Natuurlijk was er eerst discussie’, zegt hij, ‘maar de teams begrijpen het belang van ons hygiënebeleid.’
 • ‘Infectiepreventie is meer dan handen wassen‘

  Goede basishygiëne in het verpleeghuis is een kwestie van samenspel, vindt deskundige infectiepreventie Carolien Oldenkamp-Berkelaar. De bestuurder moet er actief beleid op voeren. En de medewerkers moeten invulling geven aan dat beleid én moeten aan de bel trekken als het in huis ontbreekt aan middelen om dit te doen.
 • Een uitbraak met verstrekkende gevolgen
  Een MRSA-uitbraak dwong woonzorgcentrum Eben-Haëzer tot een vergaande beslissing. Zes bewoners die niet te behandelen bleken zijn op een aparte afdeling ondergebracht, waar ze worden verzorgd door personeel dat niet op andere locaties mag werken.

Lees verder

 • Hygiënisch schoonmaken in het verpleeghuis

  Huishoudelijk medewerkers en schoonmakers binnen het verpleeghuis onderschatten vaak hoe belangrijk ze zijn voor infectiepreventie. ‘Het belang van hun werk moet worden erkend, maar ze moeten zelf ook het gevoel krijgen van mijn werk is belangrijk,’ zegt deskundige infectiepreventie Charlotte Michels van CareB4.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Resistentie Preventie?

Volg ons dan op LinkedIn.

Aan de slag