abr

Een lerend netwerk voor infectiepreventie

Doe de challenge

Werken aan infectiepreventie is nooit klaar. Daarom is het goed om deel te nemen aan een lerend netwerk. Denk aan een netwerk van collega’s met dezelfde discipline in andere organisaties of een netwerk van professionals die zich bezighouden met infectiepreventie op verschillende locaties. Zo komen verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectiepreventie met elkaar in contact, leren ze van elkaar en werken gezamenlijk aan kwaliteit. Je kunt tips en ervaringen delen met andere zorgprofessionals en je kennis actueel houden. Zo zorg je samen voor borging, kennisdeling en kwaliteitsverbetering.

Samen met andere zorgorganisaties leren, is niet alleen heel interessant, maar is ook een verplicht onderdeel vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De focus ligt daarbij op samen leren als basis voor kwaliteitsverbetering. In het kader staat dat iedere zorgorganisatie deel uit moet maken van een lerend netwerk met ten minste twee collega-zorgorganisaties. Omdat infectiepreventie een overstijgend thema is, biedt dit een mooie kans om een steentje bij te dragen aan het gezamenlijk leerproces en kwaliteitsverbetering.

Welke initiatieven zijn er al en waar kun je terecht voor meer informatie?

Op verschillende plekken worden op dit moment al lerende netwerken opgezet rondom het thema infectiepreventie. Een daarvan is het lerende netwerk van deskundigen infectiepreventie dat vanuit het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ is opgezet in samenwerking met de VHIG. In dit netwerk wordt gereflecteerd op- en gewerkt aan de manier waarop de rol van deskundige infectiepreventie opgepakt en ingevuld kan worden. Iedere DI’er doet dat met eigen kennis en kunde die passend is bij de organisatie waarin gewerkt wordt en past bij de DI’er als persoon. In dit lerend netwerk wordt daarom aandacht besteed aan professionalisering en impact van de DI’er op gedragsverandering in infectiepreventie.

Ook partner V&VN is actief in het werken vanuit lerende netwerken. Vanuit het inspiratieprogramma nemen verzorgenden en verpleegkundigen bij elkaar een kijkje in de keuken. Ze wisselen ervaringen uit. Dit najaar lanceert de V&VN ook een omgeving waar verzorgenden en verpleegkundigen alles rondom onder andere infectiepreventie kunnen uitwisselen.

Als je zelf behoefte hebt aan een lerend netwerk op het gebied van antibioticaresistentie dan is het ook een goed idee om contact op te nemen met het zorgnetwerk van je regio. Een van hun taken is om verschillende zorgorganisaties met elkaar in contact te brengen en van elkaar te leren. Zij kunnen daarom praktische ondersteuning bieden.

Hoe zet je zelf een lerend netwerk op?

Zelf een lerend netwerk opstarten kan natuurlijk ook. Hoe vorm je dan het juiste netwerk? Kies je organisaties in de buurt om reistijd te beperken? Of zoek je een organisatie die juist met dezelfde thema’s worstelt? Als organisatie kun je zelf bepalen hoe je dit vormgeeft en welke thema’s besproken worden

1. Het kiezen van partners voor het lerend netwerk

De eerste stap in het opzetten van een lerend netwerk is het kiezen van partners. Een lerend netwerk bestaan uit minstens drie zorgorganisaties. Jullie bepalen samen hoe het lerend netwerk er uit gaat zien. Om partners voor het netwerk te kiezen kun je op een aantal dingen letten:

 • Visie: hebben onze visies overeenkomsten of juist veel verschillen? Een verschil in visies kan juist ook interessant zijn om van te leren. Deze kunnen echter niet te ver uit elkaar liggen.
 • Wederkerigheid: is er genoeg balans in het kunnen brengen en halen van kennis en ervaringen?
 • Vertrouwen: kunnen we in openheid en eerlijkheid van elkaar leren en durven we ons kwetsbaar naar elkaar open te stellen?
 • Diversiteit: is er genoeg diversiteit tussen de organisaties? Een mix van verschillende type organisaties is aan te raden.
 • Locatie: een te grote fysieke afstand tussen organisatie kan als drempel werken om naar bijeenkomsten te gaan

2. Waar moet je op letten bij het opzetten van een lerend netwerk?

Logistieke eisen van deelname aan het lerend netwerk:

 1. Elk verpleeghuis zorgt voor minimaal 2 afgevaardigden per bijeenkomst
 2. Maak afspraken over de duur (2-4 uur)
 3. Rouleer het initiatief tot bijeenkomsten
 4. De initiatiefnemer zorgt voor accommodatie.
 5. De initiatiefnemer zorgt voor aanwezigheid van een DI-er
 6. Het verpleeghuis dat de daaropvolgende keer bijeenkomst organiseert, maakt een kort verslag en besluitenlijst
 7. Maak afspraken over de frequentie
 8. Zorg ook voor een jaarplanning met onderwerpen en activiteiten, mogelijkheden zijn
  1. Welke onderwerpen komen uit de audit?
  2. Hoe kun je werken aan het vergroten van verantwoordelijkheidsgevoel van professionals?
  3. Hoe kun je werken aan het leiderschap van V&V en SO?
  4. Hoe ziet jullie beleid eruit? Hoe kunnen we er voor zorgen dat dit beleid ook in de praktijk goed landt
  5. Wat doet bij jullie de HIP? Wat doet de DI-er? Welke verschillende rollen en werkwijzen zien we? Wat kunnen we daarin van elkaar leren?

3. Aandachtspunten bij en mogelijkheden voor de eerste bijeenkomst

 • Zorg voor maximaal 20 deelnemers
 • Start met een kennismaking en spreek een gedragscode af: alles blijft binnen deze vier muren.
 • Houd per organisatie een korte pitch over hygiënisch werken binnen jouw organisatie: waar zijn jullie goed in.
 • Ga in subgroepjes aan de slag met intervisie. Geef elkaar gratis advies door iets in te brengen wat je wilt verbeteren. Online vind je velen intervisie methodieken die je kan gebruiken.
 • Koppel de uitkomsten binnen de subgroepjes plenair terug.
 • Kijk welke (gezamenlijke) leerbehoeften jullie hebben.
 • Er is al veel beschikbaar, maak vooral ook gebruik van de tools en informatie op resistentiepreventie.nl
 • Zorg voor een onderwerp en datum voor de volgende keer.

Heb je een vraag over lerend netwerken, stel die dan aan Martijn Simons via (m.simons@vilans.nl).

DOE DE HYGIËNE-CHALLENGE

Jij weet natuurlijk dat hygiënisch werken van levensbelang is. Maar denk je er ook vaak genoeg aan? Als het druk is en je staat alleen op de groep? Als sommige dingen geen gewoonte zijn in jouw team? Zoek het uit, samen met je team, in de hygiëne-challenge. In 4 korte opdrachten kom je erachter wat jullie goed doen en wat beter kan. Doe je mee? Meer dan 600 teams gingen je voor!

Button - direct aan de slag

LEES VERDER

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.