X
Vragen?
Heb jij een vraag over hygiënisch werken of het opstarten van een ABR-traject? Stel je vraag direct aan een adviseur.
Stel je vraag
abr
aan de slag

Handreiking Rol van de specialist ouderengeneeskunde beschikbaar

Verenso heeft de handreiking Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie gepubliceerd. Deze handreiking is speciaal ontwikkeld voor specialist ouderengeneeskundige. Want zij hebben een belangrijke rol in het beperken van antibioticaresistentie.

In het verpleeghuis bieden diverse professionals zorg aan kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag. Deze kwetsbare mensen zijn extra vatbaar voor infecties.

Verschillende rollen

De specialist ouderengeneeskunde is in een multidisciplinair zorg- en behandelteam de persoon die zich richt op infectiepreventie en antibioticaresistentie. Een specialist ouderengeneeskunde kan op het gebied van infectiepreventie verschillende rollen aannemen. Bijvoorbeeld als behandelend arts of als adviseur.

Taken en verantwoordelijkheden

In de handreiking staan de verantwoordelijkheden en taken van specialisten ouderengeneeskunde op de thema’s infectiepreventie-, uitbraak- en antibioticabeleid.

 

Het project is gefinancierd vanuit het programma Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: Verenso

Lees verder