X
Vragen?
Heb jij een vraag over hygiënisch werken of het opstarten van een ABR-traject? Stel je vraag direct aan een adviseur.
Stel je vraag
abr
Doe de challenge

Hygiënisch werken? Betrek en waardeer de schoonmaak!

Hygiënisch werken kan niet zonder dat je daar schoonmakers goed in meeneemt. Experts Nicolet van Eerd en Patricia van den Brink merken dat keer op keer: ‘Je kunt hygiënisch werken niet voor de helft doen. Je doet het goed of niet.’

Doe de hygiëne challenge!

Nicolet van Eerd en Patricia van den Brink zijn vanuit de beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN) betrokken bij het landelijk programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’.  Hun specialisatie? Veranderprocessen met optimale betrokkenheid van verzorgenden en verpleegkundigen. In het geval van hygiënisch werken, kunnen medewerkers van de schoonmaakdienst daarin niet ontbreken.  

Vooroordelen

Nicolet: ‘Bij de verpleeghuizen merken we vaak dat zorgmedewerkers kritisch zijn op schoonmakers en andersom. Vaak komt dit door een gebrek aan kennis en door vanuit een bepaalde bril naar elkaar kijken. Terwijl het bij hygiënisch werken er echt om gaat om goed met elkaar samen te werken. Zorgmedewerkers en schoonmaakmedewerkers moeten van elkaar weten waarom ze doen wat ze doen.’ 

Een misverstand

Als die samenwerking niet goed wordt opgezocht, kan dit namelijk tot een hoop misverstanden leiden. Patricia: ‘Laatst was ik bij een organisatie waar de zorgmedewerkers vonden dat de schoonmaakmedewerkers de vloer niet goed schoonmaakten. Dit omdat zij hiervoor enkel water gebruikten. In het weekend deden de zorgmedewerkers het schoonmaken daarom zelf met vloeibare zeep. Maar hiermee bereikten ze juist het tegenovergestelde. Door de zeep kan de microvezel namelijk zijn werk niet meer goed doen Om dit soort misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan.’ 

Op zoek naar meer tips en ideeën? Voor een betere samenwerking kan het ook helpen om één persoon uit de zorg en één persoon uit de schoonmaakdienst te benoemen als deskundige infectiepreventie. Lees ook het artikel: ‘Werken aan infectiepreventie: meer ‘wij’, minder ‘zij’’.  

Schoonmaken is echt een vak

Nicolet: ‘Twee weken geleden kwam er iemand bij een organisatie over de vloer die voorlichting gaf over schoonmaken. En bij veel dingen dacht ik: “Hé dat wist ik helemaal niet, dat doe ik thuis dus helemaal niet goed.” Dan merk ik weer eens: schoonmaken is toch echt een vak. Daar komt veel meer bij kijken dan je denkt.’   

Voer het gesprek met elkaar

‘In de samenwerking gaat het er vooral om dat je je realiseert dat je hetzelfde belang hebt. Namelijk een veilige leefomgeving voor de bewoner. Om elkaar beter te begrijpen, moet je het gesprek met elkaar voeren zodat je elkaars werkwijze kent en begrijpt. Zorgmedewerkers en schoonmaakmedewerkers moeten hierin gefaciliteerd worden. Het kan bijvoorbeeld helpen om af en toe aan te schuiven bij elkaars teamoverleg of om bij relevante klinische lessen aanwezig te zijn. Tot slot werkt het als de deskundigen infectiepreventie een lijn hebben naar de schoonmaakdienst, bijvoorbeeld in de vorm van een vast contactpersoonl 

Spreek waardering uit

Patricia: ‘De vorm van de samenwerking kan verschillen, als deze er maar is. Stel bijvoorbeeld dat de schoonmaak is uitbesteed, dan kan het helpen als iemand van het schoonmaakbedrijf uitleg over de werkwijze komt geven. Daarbij moet je ervoor waken dat je alleen contact hebt wanneer het niet goed gaat. Nicolet: Voor een goede samenwerking moet er wederzijds ook waardering voor elkaar worden uitgesproken. Vaak zien we dat schoonmakers daarin worden vergeten. Terwijl het juist zo belangrijk is om daar oog voor te hebben. Zij doen heel belangrijk werk.’  

Doe de hygiëne-challenge

Jij weet natuurlijk dat hygiënisch werken van levensbelang is. Maar denk je er ook vaak genoeg aan? Als het druk is en je staat alleen op de groep? Als sommige dingen geen gewoonte zijn in jouw team? Zoek het uit, samen met je team, in de hygiëne-challenge. In 4 korte opdrachten kom je erachter wat jullie goed doen en wat beter kan. Doe je mee? Meer dan 100 teams gingen je voor!

Button - direct aan de slag

Lees verder

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.