abr

Nu beschikbaar: implementatiepakket IMPACT voor rationeel antibioticagebruik

Hoe zorg je ervoor dat antibiotica alléén wordt gebruikt als het echt nodig is? Het implementatiepakket IMPACT helpt verpleeg- en verzorgingshuizen met het implementeren van zes aanbevelingen voor rationeel antibioticagebruik.

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben dagelijks contact met bewoners en zijn de ‘ogen en oren’ van de specialist ouderengeneeskunde. Zij kunnen een grotere rol spelen in het voorschrijven van rationeel antibioticagebruik. Want hoe vaker een arts een medicijn voorschrijft, hoe groter de kans op resistente bacteriën.

Specialist ouderengeneeskunde geeft oudere man antibiotica

Aanbevelingen

In het IMPACT-pakket staan praktische aanbevelingen over hoe je zorgt dat rationeel antibioticagebruik niet alleen de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde is, maar ook van andere disciplines. Zoals verpleegkundigen en verzorgenden.

Aanbeveling 1: goede registratie en overdracht van infectiegerelateerde symptomen

Specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden maken duidelijke afspraken over het registreren en overdragen van infectie gerelateerde symptomen. Het is belangrijk dat er bepaald wordt welke informatie de specialist ouderengeneeskunde nodig heeft voor het stellen van een diagnose, zoals de controles.

Aanbeveling 2: goede communicatie over de behandelbeslissing

Artsen onderbouwen naar verzorgenden en verpleegkundigen waarom zij in bepaalde gevallen geen antibiotica voorschrijven. Dit helpt bij begrip van verpleging en verzorging en van familie van de bewoner.

Aanbeveling 3: bewustzijn van het probleem van antibioticaresistentie

Bewustwording van rationeel antibioticagebruik is in alle lagen van de organisatie belangrijk. Een infectiepreventiecommissie of antibioticacommissie kan een faciliterende rol spelen in bewustwording van antibioticaresistentie bij verschillende disciplines.

Aanbeveling 4: identificatie van beïnvloedbare factoren

Artsen zijn zich bewust van de factoren die hun voorschrijfgedrag beïnvloeden en welke daarvan mogelijk kunnen leiden tot irrationeel antibioticagebruik.

Aanbeveling 5: een terugkerend farmacotherapeutisch overleg (FTO) infectieziekten

Dit overleg richt zich op de behandeling van infectieziekten, met als doel het evalueren en eventueel bijstellen van het medisch receptenboek (formularium).

Aanbeveling 6: bespreken van het antibioticabeleid bij artsenwisselingen

Artsenwisselingen hebben veel invloed op het gebruik van antibiotica in een verpleeg- of verzorgingshuis. Het is daarom aan te bevelen dat artsen afspraken maken rondom antibioticagebruik.

Drie fasen

In het Implementatiepakket zijn drie fasen te onderscheiden: voorbereiding, uitvoering en borging. De voorbereidingsfase is het meest uitgebreid. Voor elke fasen staan verschillende acties beschreven waarmee je aan de slag kunt. Ook vind je in het pakket verschillende stappen en voorwaarden waar je aan moet voldoen om zes aanbevelingen structureel toe te passen in de praktijk.

Meer materialen

Op de website van UNO-VUmc vind je meer informatie over het IMPACT-pakket en aanvullende materialen waaronder twee modules van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) over luchtweginfecties en urineweginfecties. Handig is ook de powerpointpresentatie die je kunt gebruiken voor een klinische les over infecties in het verpleeghuis met veel informaties over ook antibiotica(resistentie).

IMPACT-onderzoek

Het Implementatiepakket IMPACT komt voort uit het IMPACT-onderzoek. Dit onderzoek richtte zich op het inzichtelijk krijgen van (rationeel) antibioticagebruik. Het proefschrift van Laura van Buul geeft meer informatie over de aanpak en resultaten van het IMPACT-onderzoek.

  • Vraag het proefschrift aan bij het secretariaat van het UNO-VUmc via uno@vumc.nl.

DOE DE HYGIËNE-CHALLENGE

Jij weet natuurlijk dat hygiënisch werken van levensbelang is. Maar denk je er ook vaak genoeg aan? Als het druk is en je staat alleen op de groep? Als sommige dingen geen gewoonte zijn in jouw team? Zoek het uit, samen met je team, in de hygiëne-challenge. In 4 korte opdrachten kom je erachter wat jullie goed doen en wat beter kan. Doe je mee? Meer dan 800 teams gingen je voor!

Button - direct aan de slag

LEES VERDER

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.