abr

Infectiepreventie verdient meer aandacht

Eliane Thewessen, bestuurder van verpleeghuis AxionContinu, spreekt over het belang van infectiepreventie in verpleeghuizen, zeker nu met het oog op antibioticaresistentie. AxionContinu is een van de koplopers op dit gebied.

AxionContinu streeft naar een combinatie van huiselijkheid en zorg(maatregelen) die genomen moeten worden om antibioticaresistentie tegen te gaan en overdracht van infectie te voorkomen. ‘Al die maatregelen maken dat het er soms erg medisch en klinisch uitziet. Maar ik ben ervan overtuigd dat de maatregelen niet in de weg zitten van de huiselijkheid,’ aldus Thewissen.

Verpleeghuizen als schakel

Verpleeghuizen zijn een kleine schakel in een keten met ziekenhuizen en de thuiszorg. Iedereen in deze schakel heeft een rol van antibioticaresistentie. Dat maakt het soms ingewikkeld. Want als een van de bewoners tijdelijk naar een ziekenhuis moet en weer terugkomt is er een risico dat hij resistente bacteriën bij zich draagt.

Handhygiëne toepassen

Bewustwording bij iedereen uit de zorg is hard nodig. Handen wassen moet, net als iemand wassen en hulp bij aankleden, onderdeel zijn van de zorg. ‘Het is relatief simpel. Je wast je handen voor bepaalde handelingen, maar vooral na bepaalde handelingen. Dat is een heel belangrijk element om overdracht van bacteriën tegen te gaan’.

Tips voor antibioticaresistentie en infectiepreventie

Als afsluiter heeft Thewessen nog een aantal tips voor bestuurders van verpleeghuizen:

  • Haal deskundigheid op het gebied van infectiepreventie in huis. ‘Dit kan stimulerend werken. Ook voor je eigen mensen.’
  • Leid een aantal mensen extra op op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie om je deskundigheid te vergroten.

 

Bekijk ook de video van Elianne Thewessen waarin zij vertelt waarom infectiepreventie meer aandacht verdient.

Verder lezen op Resistentiepreventie.nl