abr

Invoering meldingsplicht CPE

Doe de challenge

Vanaf 1 juli is het aantreffen van Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) verplicht om te melden voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. Dat betekent dat alle cliënten die aan de meldingscriteria voldoen, binnen één werkdag door de behandelend arts of hoofd van het microbiologisch laboratorium moeten worden gemeld bij de GGD in de regio.

Wanneer iemand drager is van of een infectie heeft met CPE, dan vormt dit een dreiging voor de volksgezondheid. Dat komt omdat de behandelmogelijkheden van infecties van deze zeer resistente bacteriën erg beperkt zijn.

Kans op CPE neemt toe

In Nederland komt CPE weinig voor, maar in omringende landen en andere delen van de wereld komen infecties en dragerschap steeds meer voor. De kans dat het in Nederland terecht komt, is hiermee groot. Het is belangrijk om CPE snel op te sporen. Als de bacterie is aangetroffen is het belangrijk om verspreiding naar andere mensen te voorkomen.

Meldingsplicht

De minister van VWS heeft daarom besloten om CPE meldingsplichtig te maken in categorie C van de Wet publieke gezondheid.

BRMO richtlijn

In de bestaande LCI-richtlijn bijzonder resistente micro-organismen(BRMO) zijn de meldingscriteria voor CPE opgenomen en staat beschreven wat te doen bij een melding.

Bron: RIVM

DOE DE HYGIËNE-CHALLENGE

Jij weet natuurlijk dat hygiënisch werken van levensbelang is. Maar denk je er ook vaak genoeg aan? Als het druk is en je staat alleen op de groep? Als sommige dingen geen gewoonte zijn in jouw team? Zoek het uit, samen met je team, in de hygiëne-challenge. In 4 korte opdrachten kom je erachter wat jullie goed doen en wat beter kan. Doe je mee? Meer dan 600 teams gingen je voor!

Button - direct aan de slag

LEES VERDER

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.