X
Vragen?
Heb jij een vraag over hygiënisch werken of het opstarten van een ABR-traject? Stel je vraag direct aan een adviseur.
Stel je vraag
abr

Nieuw: richtlijn Lage Luchtweginfecties

aan de slag

Verenso heeft de nieuwe richtlijn Lage Luchtweginfecties gepubliceerd. Lage luchtweginfecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen die in een zorginstelling en die thuis wonen. Deze richtlijn richt zich op de diagnostiek, behandeling en preventie van lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen.

De richtlijn draagt bij aan het beheersen van antibioticaresistentie en is belangrijk voor het dagelijks handelen van de specialist ouderengeneeskunde. Bij de behandeling en preventie wordt gekeken naar medicamenteuze als niet-medicamenteuze maatregelen, zoals het stimuleren van voldoende vochtinname.

Resistente bacteriën

Verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zorgen ervoor dat meer bacteriën resistent zijn tegen de werking ervan. Een groot risico is dat ziektes, waaronder lage luchtweginfecties, moeilijker of niet meer behandeld kunnen worden. Het is daarom belangrijk om lage luchtweginfecties te voorkomen en verantwoord om te gaan met antibioticagebruik. Dit draagt bij aan het beperken van antibioticaresistentie.

Het project is gefinancierd vanuit het programma antibioticaresistentie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: Verenso

Lees verder