abr

RIVM rolt landelijk puntprevalentieonderzoek uit

Begin 2018 start het RIVM  – in opdracht van het ministerie van VWS – een groot landelijk puntprevalentieonderzoek om te achterhalen hoe vaak dragerschap van resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomt. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. Op het moment dat er iets zorgwekkends gevonden wordt, krijgen verpleeghuizen ondersteuning bij het nemen van de benodigde vervolgstappen. Bij het onderzoek werkt het RIVM nauw samen met de regionale zorgnetwerken. De zorgnetwerken zullen de verpleeghuizen vanaf begin 2018 benaderen met het verzoek mee te doen aan het onderzoek.

Inzicht nodig in voorkomen resistente bacteriën

Om de bestrijding van resistente bacteriën in Nederland goed vorm te geven, is het belangrijk te weten hoe vaak resistentie voorkomt in de zorgsector. Op dit moment is het onduidelijk wat de omvang van de resistentieproblematiek is in de langdurige zorg. Daarom start het RIVM het puntprevalentieonderzoek waarin op één moment gemeten wordt of en welke resistente bacteriën aanwezig zijn bij cliënten van verpleeghuizen.

Ondersteuning

Het onderzoek geeft inzicht in het voorkomen van resistente bacteriën in een verpleeghuis en advies hoe te handelen. Verpleeghuizen zijn vrij om zelf te bepalen hoe zij resistente bacteriën inventariseren en aanpakken. Als er zorgwekkende uitkomsten uit het onderzoek komen, krijg je als verpleeghuis ondersteuning. Het RIVM raadt aan om hierbij lokale deskundigen te betrekken, bijvoorbeeld een deskundige infectiepreventie, arts microbioloog of GGD-arts. Deze lokale deskundigen kunnen helpen om te bepalen wat er aan de hand is, welk verder onderzoek nodig is en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de verspreiding van resistente bacteriën te stoppen.

De coördinator van het regionale zorgnetwerk kan daarbij advies geven over de inzet van lokale deskundigen. Ook landelijk zal het RIVM een team van deskundigen paraat hebben voor vragen en advies.

Meer informatie over het puntprevalentieonderzoek