abr
Doe de hygiëne-challenge

Samen werken aan hygiëne = makkelijker aan de slag met andere thema’s

Veel hulpmiddelen en tools versterken ‘hygiënisch werken’ en infectiepreventie. Maar hoe zorg je als team voor een blijvende gedragsverandering? Experts in gedragsverandering Patricia van den Brink en Nicolet van Eerd vertellen hoe.

Doe de hygiëne challenge!

De regels en afspraken over hygiëne en infectiepreventie zijn over het algemeen wel duidelijk. Toch blijkt het in de praktijk voor veel zorgprofessionals moeilijk om hun gedrag blijvend te veranderen. Terwijl zo’n veranderproces een groot voordeel heeft. Want wanneer het je als team lukt om een blijvende verandering samen te maken, bereik je zoveel meer. Je hebt namelijk geleerd om gezamenlijk verantwoording te nemen voor een veranderproces. En dat helpt je om ook veranderprocessen op andere thema’s aan te gaan, zoals bijvoorbeeld valpreventie en persoonsgerichte zorg.

Extra begeleiding met inspiratieprogramma

Voor die organisaties en teams die iets meer nodig hebben, ontwikkelden Patricia en Nicolet een tweedaags inspiratieprogramma, dat ze aanbieden vanuit de V&VN Academy (Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden). Het programma biedt inzichten en handvatten bij gedragsverandering waarmee je samen met het team aan de slag gaat.

Sleutelrol in verandering

Nicolet: ‘Het inspiratieprogramma is bedoeld voor mensen die een sleutelrol hebben in gedragsverandering bij hygiënisch werken. Daarbij gaan we in op vragen als: “Wat kun jij nou doen om in het team eigenaarschap te stimuleren voor dit onderwerp?” Of: “hoe kun je je team motiveren zonder dat je daarbij in de rol van politieagent schiet? Een grote valkuil bij voortrekkers is namelijk dat ze te snel willen gaan en dat er daardoor een kloof ontstaat met de rest van de collega’s.’

De kunst is om mensen met de juiste informatie te verleiden en te motiveren

Leerroute op maat

Het programma maakt daarbij gebruik van tools van resistentiepreventie.nl en brengt de hygiëne-challenge onder de aandacht, die uit vier leerroutes bestaat. Patricia: ‘Mooi dat er dus veel voor handen is. Daarbij is het belangrijk dat aandachtsvelders samen met hun teams een eigen route en tempo te bepalen, zodat de tools goed in te passen zijn in het dagelijkse werk. Zo creëer je namelijk echt eigenaarschap in het team. ’

Verleid met de juiste informatie

Dat gedragsverandering lastig is, blijkt wel uit de reacties van aandachtsvelders. Patricia: ‘Soms horen we: ‘”Ik heb dit al 100 keer gezegd, maar ze doen het nog steeds niet.’’ De kunst is om mensen met de juiste informatie te verleiden en te motiveren. Daarbij is het belangrijk dat je kunt vertellen waarom het belangrijk is om hygiënischer te werken. Namelijk niet alleen voor de cliënt, maar ook voor je eigen gezondheid en die van je kinderen.’

Werk met de juiste mensen samen

‘Bij de verandering heb je de steun van het management nodig. Dat geldt bijvoorbeeld bij het afdoen van ringen, of andere aandachtsgebieden voor persoonlijke hygiëne. Wanneer een zorgmedewerker weigert haar ring af te doen, helpt het als de manager die persoon daarop aanspreekt.’

Neutrale toon

Nicolet: ‘Verder is de manier waarop je met mensen het gesprek voert belangrijk. Laat je niet leiden door ergernis, teleurstelling of geduld. Dan krijg je veel meer bij elkaar bij collega’s. Belangrijk om je te realiseren is dat mensen niet opzettelijk bezig zijn om jou te frustreren. Neem het niet persoonlijk. Verder moet je echt een lange adem hebben en kleine stappen zetten. En bij iedere afgeronde stap even tegen elkaar zeggen: “Zo, dat hebben we goed gedaan.”’

Passend in eigen context

Daarbij is het belangrijk om tools ook op een goede manier in te zetten. Patricia: ‘Probeer daarbij antwoord te vinden op wat past bij jou als persoon, jouw team en jouw setting. Sommige teams zijn immers niet op volledige sterkte. En niet elk team beschikt over evenveel tijd. Soms zien zorgmedewerkers elkaar weinig, wanneer ze werken op kleinschalige woonvormen bijvoorbeeld.’

Van denken naar doen

‘Tot slot: het gesprek voeren met het team vraagt om veel initiatief. In het inspiratieprogramma ondersteunen we aandachtsvelders daarbij. Ook gaan ze met elkaar in gesprek. Tussen de twee trainingsdagen zitten zes weken en in die tijd geven gaan de aandachtsvelders met hun team aan de slag. De tweede dag neemt iedereen een maatje mee uit het team. Deze totale aanpak helpt echt om van denken naar doen te komen in de praktijk.’

Doe de hyGiëne-challenge

Jij weet natuurlijk dat hygiënisch werken van levensbelang is. Maar denk je er ook vaak genoeg aan? Als het druk is en je staat alleen op de groep? Als sommige dingen geen gewoonte zijn in jouw team? Zoek het uit, samen met je team, in de hygiëne-challenge. In 4 korte opdrachten kom je erachter wat jullie goed doen en wat beter kan. Doe je mee? Meer dan 600 teams gingen je voor!

Button - direct aan de slag

Lees verder

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.