Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

In de ouderenzorg vinden we hygiënisch werken allemaal heel logisch. Het hoort bij goede, professionele zorg voor kwetsbare mensen. Maar in de dagelijkse praktijk is ‘schoon werken’ misschien niet altijd even vanzelfsprekend.

Dat gaan we veranderen. Want het probleem van antibioticaresistentie in de ouderenzorg wordt alsmaar groter. Het is tijd om nu echt in actie te komen en antibioticaresistentie de wereld uit te helpen. Het is tijd om af te spreken: Goed verzorgen = Schoon verzorgen.

Hygiënisch werken heeft prioriteit

Vanuit het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ streven we naar een bedrijfscultuur waarin hygiënisch werken en het tegengaan van antibioticaresistentie prioriteit heeft. Dit vergroot de veiligheid van bewoners. De afgelopen jaren zijn daar veel waardevolle inzichten over opgedaan. Al die inzichten zijn vertaald in hulpmiddelen en instrumenten die zorgprofessionals helpen om nog hygiënischer te werken. Ook in jouw verpleeghuis.

Het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ wordt in opdracht van het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd door ActiZ, RIVM, Verenso, VHIGV&VN en Vilans.

Je kunt als organisatie op verschillende manieren en niveaus aan de slag met een aantal samenhangende onderdelen.

Leeromgeving hygiënisch werken

Heeft jouw organisatie behoefte aan meer? Start dan met de leeromgeving hygiënisch werken. In vier leerroutes leren teams alles wat ze moeten weten over persoonlijke hygiëne, handhygiëne, een hygiënische werkomgeving, het doorbreken van oude gewoontes en het geven van feedback. De nadruk ligt steeds op sámen leren.

Elke leerroute bestaat uit opdrachten, instrumenten en hulpmiddelen. Slimme techniek zorgt voor een leerroute op maat. Zo leren teams steeds de juiste dingen en bepalen zij zelf het tempo zodat het goed is in te passen in het dagelijkse werk.

Lerende netwerken

Werken aan infectiepreventie is nooit klaar. Daarom richten we lerende netwerken in voor elke beroepsgroep. Denk aan verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectiepreventie. Zij kunnen er tips en ervaringen delen met andere zorgprofessionals en hun kennis actueel houden. Zo zorgen we samen voor borging en blijven we onze kennis delen.

Ondersteuning op maat

Werkt jouw organisatie aan infectiepreventie en betere hygiëne? Zijn daar vragen over? Vraag dan ondersteuning van onze adviseurs. Je neemt zelf contact met ons op, wij proberen de vragen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en te beantwoorden. Dat kan over van alles gaan. Van omgaan met weerstanden tot detailvragen over isolatieverpleging. Als we er via de telefoon of e-mail niet uitkomen, komen we bij jullie langs.

Aan de slag