X
Vragen?
Heb jij een vraag over hygiënisch werken of het opstarten van een ABR-traject? Stel je vraag direct aan een adviseur.
Stel je vraag
abr

Goed verzorgen = het goede voorbeeld geven

Specialist ouderengeneeskunde
aan de slag

Als specialist ouderengeneeskunde heb je een belangrijke rol bij het terugdringen van antibioticaresistentie. Je schrijft gericht antibiotica voor, past de juiste preventieve maatregelen toe om infecties te voorkomen en motiveert andere zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers om dat ook te doen. Binnen het verpleeghuis heb je een voorbeeldfunctie en regierol. Je adviseert namelijk het bestuur over het terugdringen van antibioticaresistentie. Hoe pak je die rol?

Aan de slag met het programma

Het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ wil met de campagne ‘Goed verzorgen = schoon verzorgen’ de strijd tegen antibioticaresistentie intensiveren. Als specialist ouderengeneeskunde kun je jouw organisatie daarin meenemen. Het programma biedt verschillende vormen van ondersteuning voor organisaties.

In het kader van het programma voert de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verenso, ook verschillende projecten uit. Lees meer op de website van Verenso.

Neem je verantwoordelijkheid

De Inspectie (IGJ) ziet een grotere rol voor de specialist ouderengeneeskunde, waarbij hij stuurt op infectiepreventie en actief bezig is met het voorkomen van antibioticaresistentie. Als arts moet je op de hoogte zijn van de geschiedenis van (nieuwe) cliënten en de richtlijnen volgen als het gaat over het gebruik van antibiotica, maar vooral ook de zorgprofessionals ondersteunen bij hygiënisch werken. Een vraagbaak zijn. En een motivator.

Daarbij ben je als specialist ouderengeneeskunde vaak de voorzitter van een infectiecommissie. Volgens deskundige infectiepreventie Jolande Nelson is dat een logisch keuze gezien de signalerende rol op het gebied van infectie, maar ook omdat je als specialist ouderengeneeskunde medisch beleid bepaalt en andere collega’s motiveert. Volgens Nelson is een infectiecommissie de basis voor een goed hygiënebeleid.

Nieuwe richtlijnen

Voor het programma heeft Verenso bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen gepubliceerde voor urineweginfecties en lage luchtweginfecties.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Zorggroep Almere
    Bij Zorggroep Almere hebben ze een vaste deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog. Er is dus altijd aan aanspreekpunt voor vragen over hygiëne. Gedragsverandering vraagt een lange adem, maar volhouden en ondersteunen zijn de sleutel tot succes.
  • Vivium Zorggroep
    Bij Naarderheem, onderdeel van Vivium Zorggroep, doen ze al jaren mee aan de landelijke surveillance voor infectieziekten in verpleeghuizen van het RIVM. Wat levert het hen op?
  • Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe
    Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe (ZNWV) had in 2012 te kampen met een massale MRSA-uitbraak. Die had verstrekkende en jarenlange gevolgen voor de bewoners, de medewerkers en de organisatie.

Lees verder

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Resistentie Preventie? Volg ons dan op LinkedIn.

Aan de slag