X
Vragen?
Heb jij een vraag over hygiënisch werken of het opstarten van een ABR-traject? Stel je vraag direct aan een adviseur.
Stel je vraag

Analysetool gedrag

1.
Inventariseren wat er speelt (optioneel)

Dit is bedoeld als warming-up. Laat de groep in tweetallen bespreken wat er goed gaat en wat niet. Iedereen schrijft de belangrijkste punten op een post-it.  Een voor een plakken ze de post-it op een groot vel papier en noemen ze hardop wat er op de post-it staat.

Tip: Ga niet over de post-its in discussie. Bepaal met de groep op basis van de inventarisatie wat een veelvoorkomend thema is waar je mee aan de slag wilt in de volgende stap.

2.
Kiezen verbeterthema of verbeterpunt

Gebruik hiervoor stap 1 bijgevoegd op deze pagina.

3.
Pak de vijf gedragsbrillen

en bespreek ze een voor een. Plak ze op de juiste plek op het bord (of vel papier). Concretiseer de acties en afspraken en schrijf ze op het afsprakenblad.

Download stap 2, 3 en 4 op deze pagina.