abr

Evalueren hoe het gaat

Hoe pak ik dat aan?

Met dit hulpmiddel voer je een goed evaluatiegesprek. Hierin bespreek je de ervaringen en veranderingen tot nu toe en maak je afspraken over het vervolg. Je zit met verschillende mensen om tafel, zodat je van meerdere kanten input ophaalt.

Beschrijving / toepassing

1.
Bespreek met de mensen die betrokken zijn bij hygiënisch werken wat een goed moment is voor de evaluatie.
2.
Maak één persoon verantwoordelijk voor het organiseren van de bijeenkomst.
3.
Stuur voor het evaluatiegesprek een agenda rond aan de deelnemers.
4.
Maak aan het einde van het gesprek gezamenlijk concrete afspraken en vervolgacties. Bespreek dit op een later moment nog eens met elkaar.
5.
Resultaat

Je bent op de hoogte over hoe het gaat met hygiënisch werken en welke zaken nog moeten worden aangepakt. Je hebt afspraken en een takenverdeling gemaakt. Je weet niet alleen hoe er binnen de teams geleerd wordt, maar ook of er kennisuitwisseling is tussen teams of locaties.

Do's

  • Zorg dat er verschillende mensen bij het evaluatiegesprek zijn betrokken. Zo vergroot je de kans op succes. Denk bijvoorbeeld ook aan een locatiemanager, inhoudsdeskundige en aandachtsvelder