abr

Tool Gedragsbrillen

‘Gedragsbrillen’ is een afgeleide en vereenvoudigde onderzoeksvorm van de designmethodiek ‘The Behavioural Lenses’ van HU (PubLab) en U CREATE onder
CC licentie By-NC-ND.

Wil je met je collega’s op een interactieve manier werken aan gedragsverandering? Ga dan aan de slag met de 5 gedragsbrillen.

1.
Voorbereiding (voor de gespreksleider)

Lees de beschrijving met de gedragsbrillen en het stappenplan. Print de bijlagen op deze pagina. Teken het werkblad van bijlage 2 op een flap of op een bord.

2.
Inventariseren wat er speelt (optioneel)

Dit is bedoeld als warming-up. Laat de groep in tweetallen bespreken wat er goed gaat en wat niet. Iedereen schrijft de belangrijkste punten op een post-it.  Een voor een plakken ze de post-it op een groot vel papier en noemen ze hardop wat er op de post-it staat.

Tip: Ga niet over de post-its in discussie. Bepaal met de groep op basis van de inventarisatie wat een veelvoorkomend thema is waar je mee aan de slag wilt in de volgende stap.

3.
Kiezen verbeterthema of verbeterpunt

Kies samen met het team welk thema je de komende tijd wilt gaan aanpakken, zoals persoonlijke hygiëne, hand hygiëne of hygiënische werkomgeving. Als er verschil van mening is kun je iedereen laten noemen wat zij/hij het belangrijkst vindt en dan turf je. Datgene wat het meest gekozen wordt, gaat ’m worden.

Tip: Vertel het team dat het kiezen van 1 thema, dat je gedurende een bepaalde tijd gaat inslijten met elkaar, beter is dan dat je aan meerdere zaken tegelijk gaat werken.

 

Optioneel: Gebruik bijlage 1 als je specifiek gewenst gedrag wilt formuleren waar het team aan gaat werken, zoals bijvoorbeeld het niet meer dragen van ringen.

4.
Pak de vijf gedragsbrillen

en bespreek ze een voor een. Plak ze op de juiste plek op het bord (of vel papier). Concretiseer de acties en afspraken en schrijf ze op het afsprakenblad.

Download bijlage 2 Gebruik van de gedragsbrillen en bijlage 4 de gedragsbrillen op deze pagina.

‘Gedragsbrillen’ is een afgeleide en vereenvoudigde onderzoeksvorm van de designmethodiek ‘The Behavioural Lenses’ van HU (PubLab) en U CREATE onder CC licentie By-NC-ND. Meer informatie over deze methode is te lezen op http://www.gedragsontwerp.nl.

5.
Maak afspraken met elkaar

Download bijlage 3 Werkblad Afspraken en acties. Loop de stappen met elkaar door en maak concrete afspraken met elkaar. Deze afspraken schrijf je op een flap.

6.
Afronding

Vraag het team wat zij van de bijeenkomst vonden.  Spreek met elkaar af wanneer jullie evalueren hoe het gaat met het nieuwe gedrag.

Do's

  • Zorg voor een goede inventarisatie van het gedrag
  • Neem de tijd om de 5 gedragsbrillen te bespreken
  • Zorg voor concrete en afgebakende afspraken
  • Luister goed naar anderen

Dont's

  • Ga niet met elkaar in discussie