X
Vragen?
Heb jij een vraag over hygiënisch werken of het opstarten van een ABR-traject? Stel je vraag direct aan een adviseur.
Stel je vraag
abr

Inzicht in de organisatie

Kom samen tot een doel dat in de organisatie past

Dit hulpmiddel helpt bij het vormen van een gezamenlijk beeld over het werken aan hygiëne en tot het komen van een gezamenlijk doel. Daarbij houd je rekening met de organisatie en hoe de organisatie verandert.

Beschrijving / toepassing

1.
Hang het uitgeprinte invulvel op een groot vel aan de muur. Of zorg voor uitgeprinte invulvellen voor alle deelnemers.
2.
Leg de verschillende posteronderwerpen uit.
3.
Laat iedere deelnemer 5 minuten nadenken over de onderwerpen. Vraag de deelnemers dit op te schrijven op geeltjes.
4.
Roep deelnemers naar voren en laat ze hun geeltje bij het juiste onderwerp plakken. Iedere deelnemer licht dit even toe.
5.
In het middel van de poster staat in het blok het doel, programma en acties genoemd. Brainstorm gezamenlijk over de aanpak en formuleer een gezamenlijk doel.
6.
Bekijk wat de onderwerpen van de eerste (groeps-)bijeenkomst moeten worden. Wijs een persoon of een klein groepje aan om dit te bedenken
7.
Bespreek welke stappen er nu gezet moeten worden om tot een eerste (groeps-)bijeenkomst te komen. Verdeel de acties en bepaal voor wanneer deze gebeurd moeten zijn.
8.
Inzicht in wat er binnen de teams en de organisatie speelt. Zicht op het grotere geheel en de veranderingen binnen de organisatie, voordat je met hygiënisch werken aan de slag gaat.

Do's

  • Zorg dat alle deelnemers de tijd en ruimte hebben om zich goed in dit onderwerp te kunnen verdiepen. Belangrijk is dat de gespreksleider zich heeft ingelezen en goed op de bijeenkomst is voorbereid. Mocht je niet weten wat er precies speelt binnen jouw organisatie, vraag dit dan aan iemand die dit wel weet (bijvoorbeeld een teamleider of locatiemanager)
  • Betrek de deskundige infectiepreventie om mogelijke inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden
  • Zorg ook voor huishoudelijke medewerkers. Zij hebben ook invloed op de hygiëne op de afdeling

Dont's

  • Maak dat je er niet alleen voor staat. Zoek een maatje om samen deze manier van werken tot een succes te maken