abr

Verbeterbord

Elkaars acties kennen om de hygiëne te verbeteren

Een verbeterbord helpt bij het leren kennen van de veranderacties van jouw teamleden. In de zorg is het niet eenvoudig om tijd te vinden om met elkaar te praten over problemen en oplossingen. Door een verbeterbord is het makkelijker om ideeën en acties met elkaar te delen. Het bord stimuleert het maken en opvolgen van concrete afspraken en vervolgacties!

Resultaat

1.
Je teamleden ervaren meer invloed bij het vinden van oplossingen. Verbeteren wordt onderdeel van de dagelijkse werkwijze.

Do's

  • Maar duidelijke afspraken met het hele team over wanneer je bij het bord samenkomt
  • Betrek de deskundige infectiepreventie om mogelijke inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden
  • Zorg ook voor huishoudelijke medewerkers. Zij hebben ook invloed op de hygiëne op de afdeling

Dont's

  • Zorg dat je er niet alleen voor staat. Zoek een maatje om samen deze manier van werken tot een succes te maken!