abr

Weten waarom

Waarom wij als team energie steken in infectiepreventie en hygiënisch werken

Als we iets willen veranderen, zijn we al snel geneigd om over het ‘wat’ te praten. Bij antibioticaresistentie maken we bijvoorbeeld praktische afspraken over alcoholdispensers, washandjes en po-spoelers. Terwijl het antwoord op ‘waarom’ jouw motivatie en van je collega’s duidelijk maakt. Als je samen gemotiveerd bent, hou je het langer vol en maak je afspraken die er echt toe doen.


Bekijk de verkorte versie van het filmpje ‘Golden Circle by Simon Sinek’ met Nederlandse ondertiteling.

Beschrijving / toepassing

1.
Teken drie cirkels zoals op de afbeelding.
2.
Schrijf de volgende vraag op: 'Waarom vind jij aandacht voor hygiënisch werken belangrijk?'
3.
Vraag ieder teamlid op een geeltje het antwoord te schrijven. Het gaat er vooral om waaróm het teamlid dit belangrijk vindt.
4.
Teken op een grote waaromcirkel en leg die op de grond.
5.
Vraag aan ieder teamlid om in de cirkel te gaan staan en hardop te vertellen wat hij op het geeltje heeft geschreven.
6.
Bespreek wat is opgevallen en wat de oefening heeft opgeleverd.
7.
Teamleden worden zich bewust van het belang van infectiepreventie en hygiënisch werken. Ook benut je de wijsheid en kennis die al in het team aanwezig is.

Do's

  • Betrek de deskundige infectiepreventie om mogelijke inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden.
  • Zorg ook voor huishoudelijke medewerkers. Zij hebben ook invloed op de hygiëne op de afdeling.

Dont's

  • Maak dat je er niet alleen voor staat. Zoek een maatje om samen deze manier van werken tot een succes te maken.