Vragen

Wie zijn de initiefnemers van de ABR website?

ActiZ, het RIVM, V&VN, Verenso, VHIG en Vilans voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Aangesloten partners
logo-actiz

Voor meer informatie kijk op:
http://www.actiz.nl

logo-volksgezondheid

Voor meer informatie kijk op:
http://www.rivm.nl/Antibioticaresistentie

logo-verenso

Voor meer informatie kijk op:
http://www.verenso.nl

Logo-VHIG

Voor meer informatie kijk op:

http://www.vhig.nl

logo-vilans

Voor meer informatie kijk op:
http://www.vilans.nl

logo-venvn

Kijk voor meer informatie op:
http://www.venvn.nl

logo-zorgvoorbeter

Kijk voor meer informatie op:
http://www.zorgvoorbeter.nl

Hoe kan ik met mijn team aan de slag met het verbeteren van het hygiënisch werken op de werkvloer?

Vilans heeft in samenwerking met het RIVM, Actiz, Verenso, VenVN en een aantal zorgorganisaties een groot aantal online tools ontwikkeld. Deze tools helpen om hygiënisch werken weer op de kaart te zetten en verbeteringen in gang te zetten.

Bekijk hier alle tools. We hebben ze verdeeld per dilemma.

Hoe kan ik zowel huiselijk als hygiënisch werken?

Uit interviews en een groepsgesprek dat Patiëntenfederatie Nederland hield bij SZW in Tiel, blijkt dat bewoners zich over het algemeen snel aanpassen aan de gang van zaken van het verpleeghuis. Dit bepaalt ook hoe mensen denken over hygiëne in relatie tot huiselijkheid: cliënten schikken zich vaak naar de gebruiken. Verder lijken bewoners met psychogeriatrische problematiek huiselijkheid belangrijker te vinden dan ouderen met lichamelijke klachten.

Lees op de website www.zorgvoorbeter.nl  meer informatie over het onderzoek.

Met welke argumenten kan ik de bestuurder overtuigen hygiënisch werken te agenderen?

Medewerkers en bewoners van verpleeghuizen lopen meer risico op besmetting. Antibioticaresistentie is dus een probleem voor ons allemaal. Lees hier 5 redenen waarom het zo belangrijk is om aan de slag te gaan met hygiënisch werken. Of download deze infographic over antibioticaresistentie in verpleeghuizen.

Wanneer moet je handhygiëne toepassen?

De World Health Organisation (WHO) is een campagne gestart om het belang van handhygiëne te benadrukken. De 5 momenten van handen reinigen’ zijn hierbij het uitgangspunt:

  1. Voordat een patiënt wordt aangeraakt
  2. Voordat er wordt schoongemaakt of er begonnen wordt aan een medische procedure
  3. Na contact met lichaamsmaterialen en vloeistoffen
  4. Na fysiek patiëntencontact
  5. Na fysiek contact met de omgeving van de patiënt.

Lees meer op de website Zorg voor Beter.

Wat doet het programma ‘Samen Sterk tegen Antibioticaresistentie in Verpleeghuizen precies?

Een bedrijfscultuur waarin tegengaan van ABR prioriteit is, helpt om de veiligheid van bewoners te garanderen. Sterker nog: is dringend nodig. Het programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen stimuleert en ondersteunt verpleeghuizen hierbij. In opdracht van het ministerie van VWS voeren ActiZ, RIVM, Verenso, V&VN en Vilans het programma uit.

In het programma staan de ervaringen en de belevingswereld van bewoners, verzorgenden, verpleegkundigen en artsen centraal. Vanuit die ervaringen, ideeën en opvattingen worden verbeteringen gerealiseerd om deze te integreren in de huidige werkroutines. Geen nieuwe afvinklijsten en protocollen, maar vaak kleine verbeteringen met een groot effect.

Wat is antibioticaresistentie?

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen.

Lees er meer over op de website van het RIVM

Wat kunnen we doen om antibioticaresistentie tegen te gaan?

Een goede persoonlijke hygiëne helpt verspreiding van (resistente) bacteriën voorkomen. Was dus regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dat altijd na toiletbezoek en voor het (bereiden van) eten. Droog uw handen zorgvuldig af aan een schone handdoek of papier van de keukenrol. Meer informatie vind je op de pagina over handen wassen van het RIVM. Bekijk ook eens de animatie ‘hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën‘.

Ben jij druk bezig om in jouw organisatie aan de slag te gaan met hygiëne? Bekijk dan ook eens onze online toolbox.

Ik heb vragen over: