VIND JE ANTWOORD OP VEELGESTELDE VRAGEN

Heb je een vraag over antibioticaresistentie, hygiënisch werken of ons aanbod? Kijk dan hieronder bij de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Stel hem dan aan Jeroen.

Wie zijn de initiefnemers van de ABR website?

ActiZ, het RIVM, V&VN, Verenso, VHIG en Vilans voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Aangesloten partners
logo-actiz

Voor meer informatie kijk op:
http://www.actiz.nl

logo-volksgezondheid

Voor meer informatie kijk op:
http://www.rivm.nl/Antibioticaresistentie

logo-verenso

Voor meer informatie kijk op:
http://www.verenso.nl

Logo-VHIG

Voor meer informatie kijk op:

http://www.vhig.nl

logo-vilans

Voor meer informatie kijk op:
http://www.vilans.nl

logo-venvn

Kijk voor meer informatie op:
http://www.venvn.nl

logo-zorgvoorbeter

Kijk voor meer informatie op:
http://www.zorgvoorbeter.nl

Wat doet het programma ‘Samen Sterk tegen Antibioticaresistentie in Verpleeghuizen precies?

Een bedrijfscultuur waarin tegengaan van ABR prioriteit is, helpt om de veiligheid van bewoners te garanderen. Sterker nog: is dringend nodig. Het programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen stimuleert en ondersteunt verpleeghuizen hierbij. In opdracht van het ministerie van VWS voeren ActiZ, RIVM, Verenso, V&VN en Vilans het programma uit.

In het programma staan de ervaringen en de belevingswereld van bewoners, verzorgenden, verpleegkundigen en artsen centraal. Vanuit die ervaringen, ideeën en opvattingen worden verbeteringen gerealiseerd om deze te integreren in de huidige werkroutines. Geen nieuwe afvinklijsten en protocollen, maar vaak kleine verbeteringen met een groot effect.

Lees meer over het programma en ons aanbod.

Wat kunnen we doen om antibioticaresistentie tegen te gaan?

Binnen zorginstellingen, zoals verpleeghuizen is het risico op het ontstaan en verspreiden van resistentie bacteriën hoger. Veel mensen krijgen er namelijk antibiotica voorgeschreven. En door de verzorging kunnen bacteriën zich ook gemakkelijk verspreiden. Om die reden gelden er strenge regels voor het gebruik van antibiotica en een goede hygiëne bij de verzorging.

Lees meer over het tegengaan van antibioticaresistentie. Bekijk ook onze video’s:

Ben jij druk bezig om in jouw organisatie aan de slag te gaan met hygiëne? Bekijk dan ook eens onze leeromgeving hygiënisch werken of online toolbox. Je kunt met je organisatie ook een inspiratiedag in de regio bezoeken.

Wat is antibioticaresistentie?

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen.

Lees meer over antibioticaresistentie.

Wat zijn multiresistente bacteriën?

Soms zijn bacteriën niet ongevoelig voor één soort antibioticum, maar voor een groot aantal antibiotica. Deze bacteriën worden multiresistent genoemd. Een infectie met zo’n bacterie is lastig te behandelen. Vaak zijn er maar een paar soorten antibiotica niet nog werken. En het gevaar bestaat dat de bacterie ook resistent wordt voor die middelen. De behandeling van multiresistente bacteriën wordt op die manier steeds lastiger.

Voorbeelden van multiresistente bacteriën zijn: de ziekenhuisbacterie MRSA en VRE. Andere voorbeelden zijn de ESBL Extended spectrum beta-lactamases -bacterie en carbapenemase producerende bacteriën. Lees meer over multiresistente bacteriën.

Welke rol spelen bacteriofagen in de strijd tegen antibioticaresistentie?

In de media hoor je met enige regelmaat over een behandeling met bacteriofagen. Deze behandeling lijkt veelbelovend in de strijd tegen antibioticaresistentie en behandelaars worden dan ook regelmatig geconfronteerd met patiënten die vragen om deze behandelmethode. Volgens het RIVM zijn bacteriofagen geen goed alternatief voor antibiotica. In ieder geval de komende jaren nog niet.

Lees meer over bacteriofagen op onze website.

 

Wat is de online leeromgeving hygiënisch werken?

De leeromgeving helpt teams om het hygiënisch werken structureel te verbeteren. De meest voorkomende thema’s komen voorbij, namelijk persoonlijke hygiëne, handhygiëne, hygiënisch werkomgeving, en hygiëne en gedrag. De leeromgeving is ook bedoeld om als team te leren samenwerken op dit onderwerp. Je maakt als team ook afspraken hoe je dit in de toekomst wil blijven doen met elkaar. 

Hoe werkt de leeromgeving hygiënisch werken?

1 persoon van het team werkt in de online leeromgeving. Dat kan bijvoorbeeld de aandachtsvelder of contactpersoon infectiepreventie zijn. Stap voor de stap wordt deze persoon meegenomen. De contactpersoon bereidt een opdracht voor, voert deze uit met het team en voert daarna de resultaten in. Er is een introductiefilmpje dat je in een paar minuten laat zien wat de leeromgeving inhoud en hoe het praktisch werkt. 

Wie kan er deelnemen aan de leeromgeving?

Je doet mee als team, want iedereen is verantwoordelijk voor hygiënisch werken. Het team bestaat uit mensen die dagelijks samenwerken met elkaar, zoals verzorgenden, (coördinerend) verpleegkundigen, helpenden, schoonmakers/facilitair medewerkers/ huishoudelijke dienst. Maar ook kan per opdracht besloten worden of de verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde, manager of teamcoach deelneemt.

Zijn er kosten aan de leeromgeving verbonden

Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. Het programma wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Krijgen we accreditatie als we mee doen met de leeromgeving?

Ja, accreditatie is aangevraagd voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Kunnen we zelf kiezen met welke onderdeel we beginnen in de leeromgeving?

Nee, er is gekozen een vaste volgorde te doorlopen. De behoefte bij zorgteams was vooral duidelijkheid in wat van hen verwacht werd en niet te lang te moeten zoeken naar de juiste tools. Vandaar dat de tools stap voor stap worden aangeboden. Wel is het programma op maat gemaakt op de huidige kennis en ervaring met hygiënisch werken. Als je meer kennis en ervaring hebt, kan je sneller door het programma heen.

Hoeveel tijd kost het me om een module van de leeromgeving te doen?

Het volgen van het programma via de online leeromgeving hygiënisch werken vraagt een investering van het zorgteam om regelmatig een opdracht te doen. Een opdracht kan je in een week uitvoeren en kost ongeveer 25 minuten. In totaal zijn er 16 opdrachten. De doorlooptijd zal variëren van 4 tot 6 maanden, afhankelijk in welke tempo je door de opdrachten gaat. Als er veel kennis en ervaring is, dan krijgt het team minder opdrachten. Dan is sprake van minimaal 12 opdrachten. 

Hoeveel tijd kost het begeleiden van de leeromgeving de contactpersoon?

De contactpersoon bereidt ook de opdrachten voor en voert de resultaten in. Dat vraagt per opdracht ongeveer 20 minuten per opdracht aan voorbereiding, en 10 minuten om de resultaten in te voeren na de opdracht.

Hoe worden de opdrachten praktisch uitgevoerd?

Per opdracht wordt een suggestie gegeven hoe je de opdracht kan uitvoeren, bijvoorbeeld door tijd te benutten in het teamoverleg. Hier kan je van afwijken en zelf vorm aan geven. Zo is bij de meeste teams het teamoverleg maar eens per 6 weken. Dan zijn teams creatief en bedenken andere manieren de opdrachten uit te voeren, zoals een opdracht in de postvakjes leggen of via de teammail vragen een filmpje te kijken. Teamleden reageren dan individueel naar de contactpersoon van de leeromgeving (bijv. de aandachtsvelder). Teamleden vinden het prettig om de opdrachten op een moment te kunnen doen, dat het hen uitkomt en dat moment zelf te bepalen. Vaak moeten er dan nog wel gezamenlijk acties worden bepaald en wil je elkaar zien. Want het gaat vooral om het draagvlak dat je gezamenlijk hebt voor die acties. Team gebruiken, naast teamoverleggen, ook bijvoorbeeld overdrachtsmomenten hiervoor.

Wat is de rol van de leidinggevende bij de leeromgeving?

Geef je leidinggevende, zoals de teamleider, een rol hierin. Het is niet alleen belangrijk dat je leidinggevende erachter staat, maar ook uitdraagt dat het belangrijk is en samen met de aandachtsvelder afspraken maakt over de ondersteuning van de teamleden. In het geval dat het niet lukt om afspraken na te komen bij 1 of meerdere teamleden is het belangrijk te weten wat de leidinggevende daar in doet en wat je als aandachtsvelder nog kan doen. Dat vraagt oefening. 

Meedoen aan de leeromgeving vraagt best een tijdsinvestering. Is dat echt nodig?

Hygiënisch werken is vooral een gedragsverandering en dat vraagt tijd. Door een periode van maximaal 3 tot 5 maanden intensiever met elkaar te werken, werk je structureel aan hygiënisch werken en gaat de aandacht hiervoor onderdeel uitmaken van de dagelijkse werkwijze en tijdens teamoverleggen. Je gaat zelf ontdekken wat als team bij je past.

Helpt de leeromgeving me om mijn team mee te krijgen?

De online leeromgeving hygiënisch werken helpt je om samen met je team te werken aan het verbeteren van hygiënisch werken. Deze leeromgeving helpt je om je hele team mee te nemen in de veranderingen.

Als ik tegen problemen aanloop tijdens de uitvoering of vooraf vragen heb, kan ik dan contact opnemen?

Ja, dat kan. Klik hier om een kort formulier in te vullen en wij nemen binnen 3 dagen contact met je op.

Wat gebeurt er met de data uit de leeromgeving?

De contactpersoon voert de resultaten van de opdracht in en krijgt per e-mail een bevestiging hiervan. Deze kunnen dan ook weer digitaal (per e-mail) gedeeld worden met het team en eventueel breder in de organisatie. Vanuit het ABR-programma worden de gegevens geanonimiseerd verzameld om te zien wat de landelijk ontwikkelingen zijn.

Wanneer moet je handhygiëne toepassen?

De World Health Organisation (WHO) is een campagne gestart om het belang van handhygiëne te benadrukken. De 5 momenten van handen reinigen’ zijn hierbij het uitgangspunt:

 1. Voordat een patiënt wordt aangeraakt
 2. Voordat er wordt schoongemaakt of er begonnen wordt aan een medische procedure
 3. Na contact met lichaamsmaterialen en vloeistoffen
 4. Na fysiek patiëntencontact
 5. Na fysiek contact met de omgeving van de patiënt.

Lees meer op de website Zorg voor Beter.

Hoe kan ik zowel huiselijk als hygiënisch werken?

Uit interviews en een groepsgesprek dat Patiëntenfederatie Nederland hield bij SZW in Tiel, blijkt dat bewoners zich over het algemeen snel aanpassen aan de gang van zaken van het verpleeghuis. Dit bepaalt ook hoe mensen denken over hygiëne in relatie tot huiselijkheid: cliënten schikken zich vaak naar de gebruiken. Verder lijken bewoners met psychogeriatrische problematiek huiselijkheid belangrijker te vinden dan ouderen met lichamelijke klachten.

Lees op de website www.zorgvoorbeter.nl  meer informatie over het onderzoek.

Hoe kan ik met mijn team aan de slag met het verbeteren van het hygiënisch werken op de werkvloer?

Vilans heeft in samenwerking met het RIVM, Actiz, Verenso, VenVN en een aantal zorgorganisaties een groot aantal online tools ontwikkeld. Deze tools helpen om hygiënisch werken weer op de kaart te zetten en verbeteringen in gang te zetten.

Bekijk hier alle tools. We hebben ze verdeeld per dilemma.

Met welke argumenten kan ik de bestuurder overtuigen hygiënisch werken te agenderen?

Medewerkers en bewoners van verpleeghuizen lopen meer risico op besmetting. Antibioticaresistentie is dus een probleem voor ons allemaal. Lees hier 5 redenen waarom het zo belangrijk is om aan de slag te gaan met hygiënisch werken. Of download deze infographic over antibioticaresistentie in verpleeghuizen.

Wat is handhygiëne?

Handhygiëne is handen wassen met water, zeep en een papieren handdoek of handen desinfecteren met handalcohol. Doe het nooit alle twee achter elkaar: dit is heel slecht voor je handen. Was je handen ook niet met bijvoorbeeld afwasmiddel. Afwasmiddel is gemaakt om onder andere pannen te ontvetten, dit maakt je handen dus ook droog.

Handalcohol kun je bijna altijd gebruiken, behalve in de volgende situaties:

 • Zichtbaar vuil op je handen
 • Natte handen
 • Plakkerige handen
 • Na eigen wc-gebruik

Dan is het wassen van de handen met water en zeep en het afdrogen met een papieren handdoek noodzakelijk.

Lees meer over handhyiëne.

Waarom is het toepassen van handhygiëne in de zorg zo belangrijk?

‘Helaas is de basishygiëne in de zorg niet altijd goed op orde,’ zegt Jolande Nelson, deskundige infectiepreventie. ‘Rond 80 procent van de zorgprofessionals past geen handhygiëne toe wanneer dit wel nodig is’. Schokkende cijfers, terwijl handhygiëne niet moeilijk maar wel enorm effectief is. Handhygiëne is het allerbelangrijkste als het gaat om voorkomen van besmetting met ziektekiemen. Dit betekent dat je je handen moet reinigen op de juiste manier en op de juiste momenten.

Lees 6 veelgestelde vragen over handhygiëne.

Hoe pas je handhygiëne goed toe?

Handhygiëne heeft alleen zin als je het op de juiste manier doet. Er zijn twee manieren: wassen met water en zeep of het gebruik van handalcohol. Beide manieren zijn goed en kunnen in de meeste gevallen worden toegepast. Het is afhankelijk van de situatie wat je het prettigst vindt.

Om je weer even op te frissen twee instructievideo’s waarin kort en duidelijk wordt uitgelegd hoe je handhygiëne op de juiste manier toepast. Deze twee video’s laten zien hoe je je handen moet wassen en desinfecteren.

Lees meer over handhygiëne.

Wanneer moet je je handen wassen?

Ken jij de vijf momenten van handhygiëne van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)? En kun je ze ook goed navertellen? Onderzoeker Gwen Teesing van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC merkte in de praktijk dat deze vijf momenten voor veel zorgmedewerkers best ingewikkeld of verwarrend zijn. Daarom bedacht zij andere termen voor in het verpleeghuis. Die ook nog eens veel gemakkelijker te onthouden zijn.

 • Kamer In (moment 1 van de WHO)
 • Kamer Uit (moment 4 en 5 van de WHO)
 • Voor Schoon (moment 2 van de WHO)
 • Na Vies (moment 3 van de WHO)

Dit zijn dus geen andere regels dan de vijf momenten van de WHO, maar het wordt wel anders uitgelegd.

Lees meer over handhygiëne.

Hoe zet je zelf een lerend netwerk op?

Zelf een lerend netwerk opstarten kan natuurlijk ook. Hoe vorm je dan het juiste netwerk? Kies je organisaties in de buurt om reistijd te beperken? Of zoek je een organisatie die juist met dezelfde thema’s worstelt? Als organisatie kun je zelf bepalen hoe je dit vormgeeft en welke thema’s besproken worden.

Lees verder over het opzetten van een lerend netwerk

Welke initiatieven zijn er al en waar kun je terecht voor meer informatie?

Op verschillende plekken worden op dit moment al lerende netwerken opgezet rondom het thema infectiepreventie. Een daarvan is het lerende netwerk van deskundigen infectiepreventie dat vanuit het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ is opgezet in samenwerking met de VHIG.

Lees verder over lerende netwerken

Ik heb vragen over: